opał

zdjęcie do materiały budowlane

Materiały budowlane

skup złomu

usługi koparkami i transportowe

Sprzedaż agro maszyn i innych

kopalnia piasku i kruszyw

gospodarstwo ekologiczne

O Firmie

Firma Marketing Tadeusz Niewiadomski powstała w 1991 roku i progresywnie działa do dziś. Od samego początku swojej działalności zajmowała się handlem i usługami, oferując najlepsze towary w atrakcyjnych cenach, za gotówkę i na dogodnych warunkach ratalnych. Główną działalnością firmy do niedawna była sprzedaż opału typu: węgiel, koks, ekopelet, brykiet Rekord, materiały budowlane tj. cement i wapno. W kolejnych latach firma Marketing Tadeusz Niewiadomski rozszerzyła swoją działalność o skup złomu, handel agro maszynami itp.

Firma Marketing Tadeusz Niewiadomski, prowadzi również własne gospodarstwo ekologiczne na ponad 100ha.

Po zapoznaniu się z potrzebami rynku i ocenie własnych możliwości firma uruchomiła od 2012 działającą kopalnie piasku i kruszyw w Płonnie.

Obecnie firm Marketing Tadeusz Niewiadomski to rozwijająca się firma rodzinna o szerokim profilu działalności.

U nas najdroższy jest klient.

Zapraszam do współpracy.
Tadeusz Niewiadomski
Właściciel
t: +48 601 77 43 48
email:

tn@marketing-barlinek.pl
tadeusz.niewiadomski@sz.home.pl
marketing1956@o2.pl

Siedziba główna Barlinek

Główna siedziba firmy Marketing Tadeusz Niewiadomski znajduje się w Barlinku przy ulicy Dworcowej 5. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z pełną ofertą oferowanych przez firmę produktów i uzyskać korzystne warunki zakupu, sprzedać złom, skorzystać z fachowej porady, oraz sfinalizować zamówienia w miłej i przyjemnej atmosferze. Akceptujemy zakupy za gotówkę, lub na dogodne raty, można również dokonać płatności kartą.

W tym miejscu możecie Państwo zaopatrzyć się w: węgiel kamienny, węgiel brunatny, miał, ekogroszek, koks, brykiet Rekord, ekopelet, oraz materiały budowlane takie jak cement itp. Tutaj również prowadzimy sprzedaż detaliczną piasku, żwiru, pospółki, humusu, kruszyw, kamieni typu otoczaki jak i głazy z naszej żwirowni w Płonnie.

Kontakt :

tel/fax +48 95 7463 463

kom.: +48 601 77 74 48
e-mail:

biuro@marketing-barlinek.pl

marketing1956@o2.pl

Oddziały

Oddział Płonno
Kopalnia / Żwirownia

W naszym oddziale w Płonnie możecie Państwo dokonać zakupu hurtowego piasku, żwiru, pospółki, humusu, kruszyw, kamieni typu otoczaki jak i głazy w atrakcyjnych cenach z dostawą, lub odebrać je osobiście.

kontakt:
tel.: 609784003
e-mail: opz@marketing-barlinek.pl
marketing1956@o2.pl

Oddział Lipiany
Skład

W naszym oddziale w Lipianach, mogą Państwo zapoznać się z pełną ofertą oferowanych przez firmę produktów i uzyskać korzystne warunki zakupu, sprzedać złom, skorzystać z fachowej porady, oraz sfinalizować zamówienia w miłej i przyjemnej atmosferze. Akceptujemy zakupy za gotówkę, lub na dogodne raty, można również dokonać płatności kartą. W tym miejscu możecie Państwo zaopatrzyć się w: węgiel kamienny, węgiel brunatny, miał, ekogroszek, koks, brykiet Rekord, ekopelet, oraz materiały budowlane takie jak cement itp. Tutaj również prowadzimy sprzedaż detaliczną piasku, żwiru, pospółki, humusu, kruszyw, kamieni typu otoczaki jak i głazy z naszej żwirowni w Płonnie.

kontakt:
t: +48 91 5641 147
e-mail: ols@marketing-barlinek.pl
marketing1956@o2.pl

promocje

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z wszystkimi promocjami!

Klauzula informacyjna RODO dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązaniem współpracy, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Marketing Tadeusz Niewiadomski, ul. Dworcowa 5, 74-320 Barlinek.

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
– przez e-mail: biuro@marketing-barlinek.pl
– telefonicznie 95 7463 463

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a ( w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( w zakresie marketingu własnego) , jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy w stanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie .

7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie.

Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@marketing-barlinek.pl z podaniem informacji „dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych” lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 7463 463.

Klauzula informacyjna RODO dla Pracownika

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , informuję iż :

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Marketing Tadeusz Niewiadomski, ul. Dworcowa 5, 74-320 Barlinek.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieleniem przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków stron z umowy o pracę. Po ustaniu zatrudnienia Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie c celu archiwizacji ( do czego zobowiązują nas przepisy prawa) , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty , którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe , medycyny pracy, szkoleniowe.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres : akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie podstawy wymiaru składek 50 lat od zakończenia stosunku pracy , dokumenty podatkowe PIT-11 – 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin zapłaty podatku, pozostałe dokumenty – 3 lata od dnia zakończenia stosunku pracy.

5)podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolne, w zakresie w jakim jest to konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
realizowane przez
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARKETING
Tadeusz Niewiadomski

SŁOWNIK:

 • OWS – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY realizowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO
  HANDLOWO USŁUGOWE MARKETING Tadeusz Niewiadomski
 • SPRZEDAWCA – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MARKETING Tadeusz Niewiadomski
 • SIEDZIBA SPRZEDAWCY – 74-320 Barlinek ul. Dworcowa 5, POLSKA
 • KUPUJĄCY – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent SPRZEDAWCY)
  Umowa Sprzedaży – Umowa na sprzedaż produktów zawarta pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM
  Produkty – Oferowane przez SPRZEDAWCĘ produkty i urządzenia dostępne w ofercie
  SPRZEDAWCY.

1. PRZEDMIOT OWS
1.1. OWS określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez SPRZEDAWCĘ i KUPUJĄCYCH.
OWS stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez KUPUJĄCEGO u
SPRZEDAWCY, ofert oraz wszystkich Umów Sprzedaży i Dostaw zawieranych przez SPRZEDAWCĘ
i KUPUJĄCEGO (łącznie zwanymi „Stronami”). Dotyczą one wszystkich ofert cenowych i sprzedaży,
o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie. KUPUJĄCY składając zamówienie poświadcza, iż OWS
zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
1.2. Ogólne lub szczególne warunki umów stosowane przez KUPUJĄCEGO nie są akceptowane przez
SPRZEDAWCĘ i nie mają zastosowania do ofert, umów oraz dostaw regulowanych tymi OWS, chyba
że SPRZEDAWCA wyraźnie to oświadczył w formie pisemnej i dopiero od momentu złożenia takiego
oświadczenia, że takie warunki umów mają zastosowanie do określonej transakcji. Wyrażenie zgody na
zastosowanie takich warunków umów nie oznacza , że mają one lub będą mieć zastosowanie do innych
transakcji zawieranych pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAWCĄ.
1.3. Jeśli Strony zawarły w formie pisemnej między sobą inną umowę związaną z regulacją zasad
sprzedaży lub dystrybucji produktów, w razie sprzeczności postanowień umowy z OWS, stosuje się
postanowienia tej umowy.

2. ZAMÓWIENIA
2.1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Sprzedaży KUPUJĄCY prześle do
SPRZEDAWCY zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu
produktów albo zamówienie na produkty.
2.2. W przypadku otrzymania zapytania SPRZEDAWCA prześle KUPUJĄCEMU ofertę. Oferta
wskazywać powinna nazwę handlową produktu, cenę jednostkową produktu, koszt transportu, wartość
oferty, oraz dostępność produktów.
2.3. Przedstawiona przez SPRZEDAWCĘ oferta będzie wiążąca przez okres 7 dni, chyba że inaczej
wskazano w treści oferty. Termin związania ofertą rozpoczyna się w szczególności z datą nadania listu,
wysłania faxem lub pocztą elektroniczną.
2.4. W okresie ważności oferty KUPUJĄCY może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie
zamówienia na produkty objęte ofertą. Za datę złożenia Zamówienia uznaje się w szczególności datę
doręczenia SPRZEDAWCY listu, odebrania faxu lub odebrania poczty elektronicznej.
2.5. Zamówienie KUPUJĄCEGO poprzedzone ofertą SPRZEDAWCY powinno zawierać:
– powołanie się na ofertę,
– opis zamawianych produktów, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,
– wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin wskazany w ofercie (brak terminu dostawy
upoważnia SPRZEDAWCĘ do realizacji zamówienia w możliwie najszybszym terminie),
– miejsce dostawy produktów,
– imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru produktów
2.6. Po otrzymaniu zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi KUPUJĄCEMU przyjęcie
zamówienia.
2.7. Z chwilą potwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na
którą składają się: oferta SPRZEDAWCY, zamówienie KUPUJĄCEGO, potwierdzenie przyjęcia
zamówienia przez SPRZEDAWCĘ i OWS.
2.8. KUPUJĄCY może zrezygnować z etapu składania zapytania o warunki nabycia produktów i złożyć
od razu zamówienie na produkty, które w takim przypadku stanowić będzie ofertę KUPUJĄCEGO
nabycia produktów na warunkach określonych w zamówieniu.
2.9. O ile inaczej nie uzgodniono ze SPRZEDAWCĄ, w przypadku zamówienia składanego w trybie
opisanym w punkcie 2.8., cena produktów będzie ustalana na podstawie aktualnego cennika oraz
ewentualnych rabatów przyznanych danemu KUPUJĄCEMU, zaś warunki zapłaty ceny będą ustalane
na podstawie punktu 5.3. OWS.
2.10. SPRZEDAWCA akceptuje zamówienie KUPUJĄCEGO składane w trybie opisanym w punkcie
2.8. poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą otrzymania przez KUPUJĄCEGO
potwierdzenia zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: zamówienie
KUPUJĄCEGO, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ i OWS.
2.11. SPRZEDAJĄCY może odmówić przyjęcia zamówienia złożonego przez KUPUJĄCEGO bez
podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
2.12. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży SPRZEDAWCA ma prawo dokonywać korekt
oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach KUPUJĄCEGO, w szczególności omyłek
dotyczących nazwy produktów, rodzaju opakowań bądź ich opisów. SPRZEDAWCA powiadamia
KUPUJĄCEGO o dokonanej korekcie przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku
zgody KUPUJĄCEGO na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak
odpowiedzi KUPUJĄCEGO w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację
zamówienia skorygowanego przez SPRZEDAWCĘ.
2.13. Rezygnacja przez KUPUJĄCEGO z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy
Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu będzie uwzględniane wyłącznie za pisemną
zgodą SPRZEDAWCY chyba, że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty
SPRZEDAWCY lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
2.14. KUPUJĄCY ponosi wobec SPRZEDAJĄCEGO odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe
wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży.

3. REALIZACJA UMOWY SPRZDAŻY
3.1. Po potwierdzeniu zamówienia przez SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCY zobowiązany jest do dokonania
płatności zgodnie z punktem 5. 3.
3.2. Zamówione produkty zostaną dostarczone zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu
zamówienia pod wskazany adres i we wskazanym terminie.
3.3. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru, KUPUJĄCY zostanie
powiadomiony o tym fakcie pisemnie, niezwłocznie po ustaleniu tego faktu.
3.4. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw produktów. W żadnym
jednak wypadku SPRZEDAWCA nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach
produktów spowodowanych przyczynami niezawinionymi i niezależnymi od SPRZEDAWCY, o ile
inaczej wyraźnie nie uzgodniono. SPRZEDAWCA nie odpowiada za kary umowne płatne przez
KUPUJĄCEGO na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów
wobec KUPUJĄCEGO z tytułu opóźnienia w dostawie produktów.

4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU
4.1. Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba KUPUJĄCEGO.
4.2.KUPUJĄCY zapewnia możliwość dojazdu do miejsca dostawy i z tego tytułu ponosi pełną
odpowiedzialność.
4.3. O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku produktów w miejscu dostawy pokrywa Kupujący.
4.4. Korzyści i ciężary związane z produktami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia,
przechodzą na KUPUJĄCEGO z chwilą wydania rzeczy KUPUJĄCEMU. O ile inaczej nie uzgodniono
wydanie produktów KUPUJĄCEMU następuje z chwilą załadunku produktów na opłacone przez
KUPUJĄCEGO środki transportowe (INCOTERMS EXW – od zakładu). Organizację transportu
produktów KUPUJĄCY może powierzyć SPRZEDAWCY lub wykonać samodzielnie.
4.5. Przed rozładunkiem KUPUJĄCY ma obowiązek zbadać dostarczone produkty w sposób
odpowiedni do wielkości i rodzaju produktów oraz sposobu ich opakowania. W razie stwierdzenia
jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, KUPUJĄCY ma
obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w
tym powiadomić niezwłocznie SPRZEDAWCĘ, nie później jednak niż następnego dnia po dniu
dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec SPRZEDAWCY z tego tytułu.

5. CENNIK , WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1. SPRZEDAWCA na wniosek KUPUJĄCEGO może udostępnić Kupującemu Cennik Produktowy.
SPRZEDAWCA zastrzega, że cennik zawiera ceny orientacyjne a wiążące są ceny podane w ofercie
cenowej i w potwierdzeniu zamówienia.
5.2. Oferta zawiera ceny produktów netto, bez podatku VAT .
5.3. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, KUPUJĄCY zobowiązany jest do dokonania płatności z góry
w wysokości 100% ceny zamawianych Produktów w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia
przyjęcia zamówienia wraz z fakturą proforma, nie później jednak niż przed datą wysyłki produktów.
5.4. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY
wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty. Datą zapłaty jest data zaksięgowania
całej należności na rachunku SPRZEDAWCY.
5.5. KUPUJĄCY zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz
SPRZEDAWCY. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie SPRZEDAWCA ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe.
5.6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania
Produktów w razie niedokonania wymaganej płatności z góry, o czym niezwłocznie powiadomi
Kupującego.
5.8. SPRZEDAWCA ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży
zawartych z danym KUPUJĄCYM, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień
KUPUJĄCEGO, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur, o czym
niezwłocznie powiadomi Kupującego.
5.9. KUPUJĄCY upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby
upoważnionej do ich odbierania w imieniu KUPUJĄCEGO i do przesyłania ich na wskazany do
korespondencji adres KUPUJĄCEGO.

6. GWARANCJA
6.1. SPRZEDAWCA gwarantuje, że produkty są dobre jakościowo pod względem materiałów oraz
wykonania. KUPUJĄCEMU przysługuje gwarancja na zasadach określonych przez producentów
produktów nabywanych od SPRZEDAWCY. Warunki gwarancji produktów dostępne są na stronach
internetowych poszczególnych producentów. Adresy internetowe tych stron są dostępne na stronie
SPRZEDAWCY. Na każde życzenie KUPUJĄCEGO SPRZEDAWCA dostarczy gwarancję, dostępne
atesty, karty techniczne, karty charakterystyki i deklaracje właściwości użytkowej produktów w formie
papierowej lub elektronicznej, jeżeli takie dokumenty są udostępnione przez producenta.
6.2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza
SPRZEDAWCY z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do rzeczywistej straty i nie może być większa
od wartości sprzedanych produktów (ceny fakturowej produktu). Ponadto SPRZEDAWCA nie jest
odpowiedzialny za utracone przez KUPUJĄCEGO lub Użytkownika produktów korzyści, stratę czasu,
bądź utratę możliwości używania produktów.
6.3. W przypadku wystawienia przez SPRZEDAWCĘ karty gwarancyjnej na produkty, postanowienia
zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają postanowienia OWS odnośnie zakresu gwarancji. W razie
sprzeczności karty gwarancyjnej z OWS, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej, z wyjątkiem punktu 6.2. ,
który obowiązuje niezależnie od treści karty gwarancyjnej.

7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
7.1. SPRZEDAWCA zastrzega własność wszelkich produktów aż do pełnego uiszczenia ceny przez
Kupującego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości produktów ponosi
KUPUJĄCY.
7.2. Jeżeli przed zapłatą ceny KUPUJĄCY przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana
z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń SPRZEDAWCY.
Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

8. INFORMACJE POUFNE
8.1. SPRZEDAWCA może ujawniać KUPUJĄCEMU informacje o charakterze poufnym. O ile
SPRZEDAWCA nie wyrazi uprzednio zgody na piśmie, KUPUJĄCY nie będzie ujawniać tego rodzaju
informacji osobom trzecim. W szczególności, choć nie wyłącznie, za informacje poufne uważa się dane
o udzielanych cenach i rabatach.
8.2. KUPUJĄCY, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi,
zobowiązany jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do
informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności w
takim samym zakresie, w jakim obowiązek ten dotyczy KUPUJĄCEGO.

9. ZMIANY OWS
9.1. OWS mogą być zmienione przez SPRZEDAWCĘ w każdym czasie. SPRZEDAWCA dołoży
wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić
KUPUJĄCYCH o zmianach w OWS. Wejście w życie zmienionych OWS następuje z chwilą
ogłoszenia na stronie internetowej SPRZEDAWCY.
9.2. Wszelkie zmiany OWS nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w
życie zmienionych OWS.

10. SIŁA WYŻSZA
10.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
10.2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony,
niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby
podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za
przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź,
eksplozję, pożar, strajk o charakterze masowym, etc.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z
interpretacją lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.
11.2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby
SPRZEDAWCY.
11.3. W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy polskiego prawa.
11.3 Niezgodność z prawem, nieważność, niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z
postanowień OWS nie ma wpływu na zgodność z prawem , ważność wykonalność i skuteczność
pozostałych postanowień OSW. W tym przypadku strony zobowiązują się również uzgodnić skuteczną
regulację, która odpowiadała będzie założonemu celowi.
11.4. Niniejsze Ogólne Warunki dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących konsumentami.

WŁAŚCICIEL
Tadeusz Niewiadomski

GENERAL SALE CONDITIONS
implemented by
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARKETING
(MARKETING TRADING AND SERVICE ENTERPRISE)

Tadeusz Niewiadomski

GLOSSARY:

 • GSC – GENERAL SALES CONDITIONS carried out by PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARKETING (MARKETING TRADING AND SERVICE ENTERPRISE) Tadeusz Niewiadomski
 • SELLER – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MARKETING (MARKETING Trading and Service Enterprise) Tadeusz Niewiadomski
 • SELLER’s REGISTERED OFFICE – 74-320 Barlinek 5 Dworcowa Street, POLAND
 • BUYER – the entity, being the other party to the sales contract (SELLER’s counterparty) Sales Agreement – Agreement for the sale of products between the SELLER and the BUYER Products – Products and equipment offered by the SELLER, available in the SELLER’s offer.

1. SUBJECT OF GSC

1.1. The GSC defines the rules for concluding the Sales Agreements by the SELLER and the BUYER. The GSC forms an integral part of any order placed by the BUYER at the SELLER, offers as well as all Sales and Delivery Agreements concluded by the SELLER and the BUYER (collectively named the „Parties”). They apply to all price offers and sales, unless otherwise agreed in writing. The BUYER submitting the order confirms that it knows and accepts the GSC. Fulfilling the above is a prerequisite for commercial cooperation.

1.2. General or special terms of the agreement used by the BUYER shall not be accepted by the SELLER and shall not apply to offers, agreements and deliveries regulated by the GSC unless the SELLER explicitly states this in writing and only after the submission of such statements which declare that such contractual terms apply to a specific transaction. Accepting the use of such agreement conditions does not imply that they have or will apply to other transactions between the BUYER and the SELLER.

1.3. If the Parties have entered into another written agreement between themselves regarding the rules governing the sale or distribution of products, the provisions of the agreement shall apply in the event of a conflict between the provisions of the GSC agreement.

2. ORDERS

2.1. In order to begin the procedure of concluding the Sales Agreement, the BUYER will send to the SELLER an inquiry regarding the possibility as well as terms of purchase indicated in the product inquiry or the order for the products.

2.2. In the event a request is received, the SELLER will send the BUYER an offer. The offer should indicate the trade name of the product, the unit price of the product, the cost of transport, the value of the offer, as well as the availability of the product.

2.3. The offer presented by the SELLER will be binding for a period of 7 days, unless otherwise indicated in the content of the offer. The validity period of the order begins, in particular, with the date of sending the letter, by fax or by e-mail.

2.4. During the validity period of the offer the BUYER may at any time accept the offer by placing an order for the products covered by the offer. The date of the Order submission is, in particular, the date of delivery of the letter to the SELLER, the receipt of the fax or the receipt of the e-mail.

2.5. The BUYER’s order, preceded by the SELLER’s offer, should include: – reference to the offer, – description of ordered products, as indicated in the offer, – required delivery time, not shorter than the time indicated in the offer (no delivery date authorises the SELLER to execute the order as soon as possible), – place of delivery of the products, – name and surname of the person authorised to receive the products

2.6. Upon receipt of the order, the SELLER immediately confirms the BUYER’s acceptance of the order.

2.7. At the moment the SELLER confirms the order, the Sales Agreement is concluded, consisting of the SELLER’s offer, the BUYER’s order, and the confirmation of the order by the SELLER and GSC.

2.8. The BUYER may resign from the stage of submitting a request for terms of purchase and immediately place an order for products which in this case will be the BUYER’s offer for the purchase of products under the conditions specified in the order.

2.9. Unless otherwise agreed on with the SELLER, in the case of an order made in the manner described in point 2.8., The price of the products will be determined on the basis of the current price listing and any discounts granted to the BUYER as well as the terms of payment will be determined on the basis of point 5.3. GSC.

2.10. The SELLER accepts the BUYER’s order submitted in the manner described in point 2.8. by confirming the order. Once the BUYER has received the order confirmation, a Sales Agreement is concluding, consisting of: the BUYER’s order, the SELLER’s receipt of the order and the GSC.

2.11. The SELLER may refuse to accept an order submitted by the BUYER without giving any reason, by notifying the BUYER within 5 working days of receipt of the order.

2.12. Notwithstanding the manner in which the Sales Agreement is concluded, the SELLER is entitled to correct obvious mistakes in the BUYER’s orders, in particular mistakes concerning product names, types of packaging or their descriptions. The SELLER notifies the BUYER about the correction made during the order confirmation. In the absence of the BUYER’s consent of the correction made, the Sale Agreement will not be concluded. No reply from the BUYER within 2 working days is equivalent to a agreement to execute the order corrected by the SELLER.

2.13. The resignation by the BUYER from the whole or part of the order, after the conclusion of the Sales Agreement, as well as changes to the order, will be considered only with the written consent of the SELLER, unless such possibility was reserved in writing in the SELLER’s offer or in the acceptance of the order.

2.14. The BUYER is liable to the SELLER for any damages resulting from unreasonable resignation from the whole or part of the order after the conclusion of the Sales Agreement.

3. CONCLUSION OF THE SALES AGREEMENT

3.1. After the order has been confirmed by the SELLER, the BUYER is obliged to make payment in accordance with point 5. 3.

3.2. The ordered products will be delivered according to the information contained in the order confirmation, at the indicated address and within the indicated time period.

3.3. In the event the delivery of the ordered goods is not possible the BUYER will be notified in writing, immediately after the fact is determined.

3.4. The SELLER is committed to timely delivery of products. In no event will the SELLER be liable for delays in deliveries of products due to causes that are independent and unrelated to the SELLER, unless otherwise expressly agreed upon. The SELLER is not liable for contractual penalties payable by the BUYER to its contractors or for other claims made by contractors to the BUYER due to delays in delivery of products.

4. PLACE OF DELIVERY, TRANSPORT COST

4.1. If the order does not indicate the place of delivery, the place of delivery defaults to the BUYER’s registered office.

4.2. The BUYER provides access to the place of delivery as well as takes full responsibility for this.

4.3. Unless otherwise agreed on, the cost of unloading the product at the place of delivery is covered by the Buyer.

4.4. Benefits and burdens associated with products, including the risk of accidental loss or damage, pass on to the BUYER at the time of issue of these items. Unless otherwise agreed on, the issue of BUYER’s products is at the time of loading of the products to the BUYER’s means of transport (INCOTERMS EXW (Ex Works) – from the plant). The BUYER may entrust the SELLER with the organisation of the product’s transport or perform it on its own.

4.5. Before unloading, the BUYER is obliged to examine the delivered products in a manner appropriate for the size and type of the products as well as the way in which it is packed. In the event of any deficiencies or defects that may arise during transport, the BUYER is obliged to perform all necessary actions to determine the liability of the carrier, including immediately notifying the SELLER no later than the following day after delivery of the damaged products under the pain of losing claims for damages against the SELLER.

5. PRICE LIST, PAYMENT CONDITIONS

5.1. At the request of the BUYER, the SELLER may make the Product Price List available to the Buyer. The SELLER states that the price list provides a price guide and that the prices quoted in the price offer and the order confirmation are binding.

5.2. The offer includes net prices of products, excluding VAT.

5.3. Unless otherwise stated in the offer, the BUYER is obliged to make an advance payment of 100% of the price of the ordered Products within 7 days of receipt of the order confirmation together with the pro forma invoice, however not later than before the date of shipment of the products.

5.4. All payments will be made by bank transfer to the SELLER’s bank account which is indicated on the document that is to be paid. The date of payment is the date of posting the entire payment to the SELLER account.

5.5. The BUYER is obliged to make timely payments to the SELLER. The SELLER is entitled to calculate statutory interest for each day that the payment is delayed.

5.6. The SELLER reserves the right to suspend the execution of the Sales Agreement as well as the release of Products in the event of failure to pay the required advance payment. The Buyer will be promptly notified regarding this failure.

5.8. The SELLER has the right to suspend the execution of all or some of the Sales Agreements concluded with the BUYER and to suspend the acceptance of new orders from the BUYER. Should any arrears arise in the payment of due invoices, the SELLER shall immediately notify the Buyer.

5.9. The BUYER authorises the SELLER to issue VAT invoices without the signature of the person authorised to receive them on behalf of the BUYER and to send them to the correspondent address of the BUYER.

6. WARRANTY

6.1. The SELLER guarantees that the products are of good quality in terms of materials and workmanship. The BUYER is entitled to a warranty on the terms specified by the manufacturers of products purchased from the SELLER. Product warranty conditions are available on individual manufacturers’ websites. These website addresses are available on the SELLER website. For each request made by the BUYER, the SELLER will provide a warranty, available certificates, technical sheets, safety data sheets and declaration of performance of the product, either on paper or electronic form, if indeed such documents are made available from the manufacturer.

6.2. Warranty liability is excluded. The SELLERS liability for damages of any type is limited to actual loss and cannot exceed the value of products sold (invoiced product price). In addition, the SELLER is not responsible for products lost, or wasted by the BUYER nor the BUYER’S loss of time or its loss in the ability to use the product.

6.3. In the event that the SELLER issues a warranty card for products, the provisions contained in the warranty card supplement the provisions of the GSC in regards to the warranty coverage. In the event of a conflict arises between the warranty card and the GSC, the contents of the warranty card shall be settled, except in point

6.2., which applies independently regardless of the contents of the warranty card.

7. RETENTION OF TITLE

7.1. The SELLER reserves the right to ownership of all products until full payment is made by the Buyer. Until then that time, the risk of loss, damage or reducing of value of the products shall be borne by the BUYER.

7.2. If before the payment of the price the BUYER transfers the ownership to a third party, the sum obtained from this transaction will be primarily intended to meet the SELLER’s claims. If the sums cannot be recovered, the BUYER is responsible for the resulting damage.

8. CONFIDENTIAL INFORMATION

8.1. The SELLER may disclose confidential information to the BUYER. Unless the SELLER does not expressly agree in writing, the BUYER shall not disclose such information to third parties. In particular, but not exclusively, data on discounts and discounts are considered confidential.

8.2. The BUYER who uses or co-operates with third parties in the performance of the Agreement is obliged to inform those persons of the obligation to keep confidential information confidential and to effectively enforce confidentiality obligations from them to the same extent as the obligation applies to the BUYER.

9. CHANGES TO THE GSC

9.1. The GSC may be changed by the SELLER at any time. The SELLER will do their best, in particular by announcing on their website, to notify the BUYERS about changes made to the GSC. The entry into force of the amended to the GSC is effective upon publication on the SELLER’s website.

9.2. Any changes made to the GSC do not apply to Sales Agreements concluded earlier, i.e. before the changes to the GSC entered into force.

10. Force Majeure

10.1. Neither Party shall be liable for failure to perform or improper performance of its obligations under the Sales Agreement if caused by force majeure.

10.2. By force majeure, the Parties shall understand an extraordinary event, independent of the Party in question, unforeseeable and preventable, even if its avoidance would require action that would outweigh its recoverable benefits; in particular, cases of force majeure are considered to be: war, natural catastrophes such as earthquake or flood, explosion, fire, mass strike, etc.

11. FINAL PROVISIONS

11.1. The Parties shall seek to resolve any disputes relating to the interpretation or performance of the Sales Agreement.

11.2. The competent court for the settlement of any disputes shall be the competent court for the SELLER’s registered office.

11.3. The provisions of Polish law apply to matters not regulated in the General Terms and Conditions.

11.3 The unlawfulness, invalidity, impracticability or ineffectiveness of any of the GSC provisions shall not affect the legality, validity, and effectiveness of the remaining provisions of GSC. In such an event, the Parties also undertake to agree on an effective regulation that will meet the intended purpose.

11.4. These General Terms and Conditions only apply to Non-Consumer Buyers.

DIRECTOR Tadeusz Niewiadomski

Close Menu