opał

zdjęcie do materiały budowlane

Materiały budowlane

skup złomu

usługi koparkami i transportowe

Sprzedaż agro maszyn i innych

kopalnia piasku i kruszyw

gospodarstwo ekologiczne

O Firmie

Firma Marketing Tadeusz Niewiadomski powstała w 1991 roku i progresywnie działa do dziś. Od samego początku swojej działalności zajmowała się handlem i usługami, oferując najlepsze towary w atrakcyjnych cenach, za gotówkę i na dogodnych warunkach ratalnych. Główną działalnością firmy do niedawna była sprzedaż opału typu: węgiel, koks, ekopelet, brykiet Rekord, materiały budowlane tj. cement i wapno. W kolejnych latach firma Marketing Tadeusz Niewiadomski rozszerzyła swoją działalność o skup złomu, handel agro maszynami itp.

Firma Marketing Tadeusz Niewiadomski, prowadzi również własne gospodarstwo ekologiczne na ponad 100ha.

Po zapoznaniu się z potrzebami rynku i ocenie własnych możliwości firma uruchomiła od 2012 działającą kopalnie piasku i kruszyw w Płonnie.

Obecnie firm Marketing Tadeusz Niewiadomski to rozwijająca się firma rodzinna o szerokim profilu działalności.

U nas najdroższy jest klient.

Zapraszam do współpracy.
Tadeusz Niewiadomski
Właściciel
t: +48 601 77 43 48
email:

tn@marketing-barlinek.pl
tadeusz.niewiadomski@sz.home.pl
marketing1956@o2.pl

Siedziba główna Barlinek

Główna siedziba firmy Marketing Tadeusz Niewiadomski znajduje się w Barlinku przy ulicy Dworcowej 5. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z pełną ofertą oferowanych przez firmę produktów i uzyskać korzystne warunki zakupu, sprzedać złom, skorzystać z fachowej porady, oraz sfinalizować zamówienia w miłej i przyjemnej atmosferze. Akceptujemy zakupy za gotówkę, lub na dogodne raty, można również dokonać płatności kartą.

W tym miejscu możecie Państwo zaopatrzyć się w: węgiel kamienny, węgiel brunatny, miał, ekogroszek, koks, brykiet Rekord, ekopelet, oraz materiały budowlane takie jak cement itp. Tutaj również prowadzimy sprzedaż detaliczną piasku, żwiru, pospółki, humusu, kruszyw, kamieni typu otoczaki jak i głazy z naszej żwirowni w Płonnie.

Kontakt :

tel/fax +48 95 7463 463

kom.: +48 601 77 74 48
e-mail:

biuro@marketing-barlinek.pl

marketing1956@o2.pl

Oddziały

Oddział Płonno
Kopalnia / Żwirownia

W naszym oddziale w Płonnie możecie Państwo dokonać zakupu hurtowego piasku, żwiru, pospółki, humusu, kruszyw, kamieni typu otoczaki jak i głazy w atrakcyjnych cenach z dostawą, lub odebrać je osobiście.

kontakt:
tel.: 609784003
e-mail: opz@marketing-barlinek.pl
marketing1956@o2.pl

Oddział Lipiany
Skład

W naszym oddziale w Lipianach, mogą Państwo zapoznać się z pełną ofertą oferowanych przez firmę produktów i uzyskać korzystne warunki zakupu, sprzedać złom, skorzystać z fachowej porady, oraz sfinalizować zamówienia w miłej i przyjemnej atmosferze. Akceptujemy zakupy za gotówkę, lub na dogodne raty, można również dokonać płatności kartą. W tym miejscu możecie Państwo zaopatrzyć się w: węgiel kamienny, węgiel brunatny, miał, ekogroszek, koks, brykiet Rekord, ekopelet, oraz materiały budowlane takie jak cement itp. Tutaj również prowadzimy sprzedaż detaliczną piasku, żwiru, pospółki, humusu, kruszyw, kamieni typu otoczaki jak i głazy z naszej żwirowni w Płonnie.

kontakt:
t: +48 91 5641 147
e-mail: ols@marketing-barlinek.pl
marketing1956@o2.pl

promocje

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z wszystkimi promocjami!

Klauzula informacyjna RODO dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązaniem współpracy, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Marketing Tadeusz Niewiadomski, ul. Dworcowa 5, 74-320 Barlinek.

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
– przez e-mail: biuro@marketing-barlinek.pl
– telefonicznie 95 7463 463

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a ( w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( w zakresie marketingu własnego) , jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy w stanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie .

7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie.

Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@marketing-barlinek.pl z podaniem informacji „dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych” lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 7463 463.

Klauzula informacyjna RODO dla Pracownika

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , informuję iż :

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Marketing Tadeusz Niewiadomski, ul. Dworcowa 5, 74-320 Barlinek.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieleniem przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków stron z umowy o pracę. Po ustaniu zatrudnienia Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie c celu archiwizacji ( do czego zobowiązują nas przepisy prawa) , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty , którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe , medycyny pracy, szkoleniowe.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres : akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie podstawy wymiaru składek 50 lat od zakończenia stosunku pracy , dokumenty podatkowe PIT-11 – 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin zapłaty podatku, pozostałe dokumenty – 3 lata od dnia zakończenia stosunku pracy.

5)podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolne, w zakresie w jakim jest to konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Close Menu